EntakuPSP「円卓の生徒 The Eternal Legend」
CWCheat/改造チートコード
ゲームID/タイトル
_S ULJS-00548
_G Entaku no Seito: The Eternal Legend

■コードフリーク
(M)
554C4A53 00548820所持金
_C0 Money Max
_L 0x2018A9FC 0x05F5E0FF

貯金999999999
_C0 Money Max
_L 0x202F26E0 0x3B9AC9FF

----------------------------------------------------------------------------

主人公エクス ステータス 99
_C0 Status 99
_L 0x8018A9E6 0x00060001
_L 0x00000063 0x00000000

主人公エクス 経験値Max
_C0 EXP Max
_L 0x2018AA00 0x0898A9FC

---------------------------------------------------------------------------

サウル ステータス 99
_C0 Status 99
_L 0x8018AB2A 0x00060001
_L 0x00000063 0x00000000

サウル 経験値Max
_C0 EXP Max
_L 0x2018AB44 0x0898A9FC

サウル ソウルゲージ 100%
_C0 Soul Gage 100%
_L 0x0018AC09 0x000000FF
_L 0x1018AC0A 0x00007FFF

--------------------------------------------------------------------------

エルサ ステータス 99
_C0 Status 99
_L 0x8018AC6E 0x00060001
_L 0x00000063 0x00000000

エルサ 経験値Max
_C0 EXP Max
_L 0x2018AC88 0x0898A9FC

エルサ ソウルゲージ 100%
_C0 Soul Gage 100%
_L 0x0018AD4D 0x000000FF
_L 0x1018AD4E 0x00007FFF

---------------------------------------------------------------------

ロロン ステータス 99
_C0 Status 99
_L 0x8018ADB2 0x00060001
_L 0x00000063 0x00000000

ロロン経験値Max
_C0 EXP Max
_L 0x2018ADCC 0x0898A9FC

ロロン ソウルゲージ 100%
_C0 Soul Gage 100%
_L 0x0018AE91 0x000000FF
_L 0x1018AE92 0x00007FFF

---------------------------------------------------------------------

ルーミ ステータス 99
_C0 Status 99
_L 0x8018AEF6 0x00060001
_L 0x00000063 0x00000000

ルーミ経験値Max
_C0 EXP Max
_L 0x2018AF10 0x0898A9FC

ルーミ ソウルゲージ 100%
_C0 Soul Gage 100%
_L 0x0018AFD5 0x000000FF
_L 0x1018AFD6 0x00007FFF

--------------------------------------------------------------------

パーゴ ステータス 99
_C0 Status 99
_L 0x8018B03A 0x00060001
_L 0x00000063 0x00000000

パーゴ 経験値Max
_C0 EXP Max
_L 0x2018B054 0x0898A9FC

パーゴ ソウルゲージ 100%
_C0 Soul Gage 100%
_L 0x0018B119 0x000000FF
_L 0x1018B11A 0x00007FFF

----------------------------------------------------------------------

ポポログ ステータス 99
_C0 Status 99
_L 0x8018B17E 0x00060001
_L 0x00000063 0x00000000

ポポログ 経験値Max
_C0 EXP Max
_L 0x2018B198 0x0898A9FC

ポポログ ソウルゲージ 100%
_C0 Soul Gage 100%
_L 0x0018B25D 0x000000FF
_L 0x1018B25E 0x00007FFF

-------------------------------------------------------------------------

ミンツ ステータス 99
_C0 Status 99
_L 0x8018B2C2 0x00060001
_L 0x00000063 0x00000000

ミンツ 経験値Max
_C0 EXP Max
_L 0x2018B2DC 0x0898A9FC

ミンツ ソウルゲージ 100%
_C0 Soul Gage 100%
_L 0x0018B3A1 0x000000FF
_L 0x1018B3A2 0x00007FFF


 2ちゃんねる :【PSP】円卓の生徒 改造コードスレ

2012年10月4日発売
PSP「円卓の生徒 The Eternal Legend」公式サイト