sangokuhime01PSP「三極姫~三国乱世・覇天の采配~」
CWCheat/改造チートコード■ゲームID/タイトル
_S ULJS-00435
_G Sangoku Hime Sangoku Ransei【序盤】

■資金99999
_C0 money 99999
_L 0x1060F152 0x0001869F

■CP 99
_C0 CP 99
_L 0x0060F35A 0x00000063

【魏】
■資金 99999
_C0 Gi money 99999
_C0 money
_L 0x1060F152 0x0001869F
■CP 99
_C0 Gi CP99
_L 0x0060F35A 0x00000063

【呉】
■資金 99999
_C0 Go money
_L 0x1060F39E 0x0001869F
■CP99
_C0 Go CP99
_L 0x0060F5A6 0x00000063

【蜀】
■資金 99999
_C0 Syoku money 99999
_L 0x1060F5EA 0x0001869F
■CP 99
_C0 Syoku CP99
_L 0x0060F7F2 0x00000063


■徴兵 (北西の二つの国以外)
_C0 Tyouhei Max
_L 0x10637FE0 0x0000FFFF
_L 0x106382B0 0x0000FFFF
_L 0x10638268 0x0000FFFF
_L 0x10638340 0x0000FFFF
_L 0x106380B8 0x0000FFFF
_L 0x106382F8 0x0000FFFF
_L 0x10638190 0x0000FFFF
_L 0x10637F98 0x0000FFFF
_L 0x10638070 0x0000FFFF
_L 0x10638100 0x0000FFFF
_L 0x10638148 0x0000FFFF
_L 0x10638028 0x0000FFFF

■揚州 呉勢力? 徴兵10000
_C0 Tyouhei
_L 0x106382F8 0x00002710

■徐州 呉勢力? 徴兵10000
_C0 Tyouhei
_L 0x10638148 0x00002710

■交州 呉勢力? 徴兵10000
_C0 Tyouhei
_L 0x10638340 0x00002710

■青洲 呉勢力? 徴兵10000
_C0 Tyouhei
_L 0x10638028 0x00002710


【各武将別ステータス】

■劉備(りゅうび)
_C0 Ryuubi
_L 0x00535360 0x0000000A (EXP10)
_L 0x10535364 0x00001388 (兵5000)
_L 0x10535366 0x00001388 (最高兵数5000)
_L 0x00535368 0x0000001E (傭兵30)
_L 0x0053536A 0x0000001E (武勇30)
_L 0x0053536C 0x0000001E (知略30)
_L 0x0053536E 0x0000000F (政治15)

■関羽(かんう)
_C0 Kanu
_L 0x0052A284 0x0000000A
_L 0x1052A288 0x00001388
_L 0x1052A28A 0x00001388
_L 0x0052A28C 0x0000001E
_L 0x0052A28E 0x0000001E
_L 0x0052A290 0x0000001E
_L 0x0052A292 0x0000000F
_L 0x0052A2B9 0x0000FFFF (進行度)

■張飛(ちょうひ)
_C0 Tyouhi
_L 0x00531498 0x0000000A
_L 0x1053149C 0x00001388
_L 0x1053149E 0x00001388
_L 0x005314A0 0x0000001E
_L 0x005314A2 0x0000001E
_L 0x005314A4 0x0000001E
_L 0x005314A6 0x0000000F
_L 0x005314CD 0x0000FFFF

■孔明(こうめい)
_C0 Koumei
_L 0x0052E14C 0x0000000A
_L 0x1052E150 0x00001388
_L 0x1052E152 0x00001388
_L 0x0052E154 0x0000001E
_L 0x0052E156 0x0000001E
_L 0x0052E158 0x0000001E
_L 0x0052E15A 0x0000000F
_L 0x0052E181 0x0000FFFF

■趙雲(ちょううん)
_C0 Tyouun
_L 0x00530B68 0x0000000A
_L 0x10530B6C 0x00001388
_L 0x10530B6E 0x00001388
_L 0x00530B70 0x0000001E
_L 0x00530B72 0x0000001E
_L 0x00530B74 0x0000001E
_L 0x00530B76 0x0000000F
_L 0x00530B9D 0x0000FFFF

■姜維(きょうい)
_C0 Kyoui
_L 0x0052AEC4 0x0000000A
_L 0x1052AEC8 0x00001388
_L 0x1052AECA 0x00001388
_L 0x0052AECC 0x0000001E
_L 0x0052AECE 0x0000001E
_L 0x0052AED0 0x0000001E
_L 0x0052AED2 0x0000000F
_L 0x0052AEF9 0x0000FFFF

■華雄(かゆう)
_C0 Kayuu
_L 0x0052A0FC 0x0000000A
_L 0x1052A100 0x00001388
_L 0x1052A102 0x00001388
_L 0x0052A104 0x0000001E
_L 0x0052A106 0x0000001E
_L 0x0052A108 0x0000001E
_L 0x0052A10A 0x0000000F
_L 0x0052A131 0x0000FFFF

■銀河
_C0 Ginga
_L 0x00535C92 0x0000000A
_L 0x10535C94 0x00001388
_L 0x10535C96 0x00001388
_L 0x00535C98 0x0000001E
_L 0x00535C9A 0x0000001E
_L 0x00535C9C 0x0000001E
_L 0x00535C9E 0x0000000F

■曹操
_C0 Sousou
_L 0x0052F5F8 0x0000000A
_L 0x1052F5FC 0x00001388
_L 0x1052F5FE 0x00001388
_L 0x0052F600 0x0000001E
_L 0x0052F602 0x0000001E
_L 0x0052F604 0x0000001E
_L 0x0052F606 0x0000000F

■夏侯惇
_C0 Kakouzyun
_L 0x00529ADC 0x0000000A
_L 0x10529AE0 0x00001388
_L 0x10529AE2 0x00001388
_L 0x00529AE4 0x0000001E
_L 0x00529AE6 0x0000001E
_L 0x00529AE8 0x0000001E
_L 0x00529AEA 0x0000000F

■呂布
_C0 Ryohu
_L 0x00535050 0x0000000A
_L 0x10535054 0x00001388
_L 0x10535056 0x00001388
_L 0x00535058 0x0000001E
_L 0x0053505A 0x0000001E
_L 0x0053505C 0x0000001E
_L 0x0053505E 0x0000000F
_L 0x00535085 0x0000FFFF

■呂布 鳳仙(
_C0 Ryohu Housen
_L 0x00535A44 0x0000000A
_L 0x10535A48 0x00001388
_L 0x10535A4A 0x00001388
_L 0x00535A4C 0x0000001E
_L 0x00535A4E 0x0000001E
_L 0x00535A50 0x0000001E
_L 0x00535A52 0x0000000F
_L 0x00535A79 0x0000FFFF

■伊籍(いせき)
_C0 Iseki
_L 0x00527868 0x0000000A
_L 0x1052786C 0x00001388
_L 0x1052786E 0x00001388
_L 0x00527870 0x0000001E
_L 0x00527872 0x0000001E
_L 0x00527874 0x0000001E
_L 0x00527876 0x0000000F

■于禁(うきん)
_C0 Ukin
_L 0x0052792C 0x0000000A
_L 0x10527930 0x00001388
_L 0x10527932 0x00001388
_L 0x00527934 0x0000001E
_L 0x00527936 0x0000001E
_L 0x00527938 0x0000001E
_L 0x0052793A 0x0000000F

■于吉(うきつ)
_C0 Ukitu
_L 0x005279F0 0x0000000A
_L 0x105279F4 0x00001388
_L 0x105279F6 0x00001388
_L 0x005279F8 0x0000001E
_L 0x005279FA 0x0000001E
_L 0x005279FC 0x0000001E
_L 0x005279FE 0x0000000F
_L 0x00527A25 0x0000FFFF

■袁術(えんじゅつ)
_C0 Enzyutu
_L 0x00527DC4 0x0000000A
_L 0x10527DC8 0x00001388
_L 0x10527DCA 0x00001388
_L 0x00527DCC 0x0000001E
_L 0x00527DCE 0x0000001E
_L 0x00527DD0 0x0000001E
_L 0x00527DD2 0x0000000F
_L 0x00527DF9 0x0000FFFF

■袁紹(えんしょう)
_C0 Ensyou
_L 0x00527E88 0x0000000A
_L 0x10527E8C 0x00001388
_L 0x10527E8E 0x00001388
_L 0x00527E90 0x0000001E
_L 0x00527E92 0x0000001E
_L 0x00527E94 0x0000001E
_L 0x00527E96 0x0000000F
_L 0x00527EBD 0x0000FFFF

■王異(おうい)
_C0 Oui
_L 0x00529708 0x0000000A
_L 0x1052970C 0x00001388
_L 0x1052970E 0x00001388
_L 0x00529710 0x0000001E
_L 0x00529712 0x0000001E
_L 0x00529714 0x0000001E
_L 0x00529716 0x0000000F
_L 0x0052973D 0x0000FFFF

■賈(かく)
_C0 Kaku
_L 0x00528B8C 0x0000000A
_L 0x10528B90 0x00001388
_L 0x10528B92 0x00001388
_L 0x00528B94 0x0000001E
_L 0x00528B96 0x0000001E
_L 0x00528B98 0x0000001E
_L 0x00528B9A 0x0000000F
_L 0x00528BC1 0x0000FFFF

■郭嘉(かくか)
_C0 Kakuka
_L 0x00528D14 0x0000000A
_L 0x10528D18 0x00001388
_L 0x10528D1A 0x00001388
_L 0x00528D1C 0x0000001E
_L 0x00528D1E 0x0000001E
_L 0x00528D20 0x0000001E
_L 0x00528D22 0x0000000F
_L 0x00528D49 0x0000FFFF

■郭(かくし)
_C0 Kakusi
_L 0x00528E9C 0x0000000A
_L 0x10528EA0 0x00001388
_L 0x10528EA2 0x00001388
_L 0x00528EA4 0x0000001E
_L 0x00528EA6 0x0000001E
_L 0x00528EA8 0x0000001E
_L 0x00528EAA 0x0000000F
_L 0x00528ED1 0x0000FFFF

_C0 トウハク
_L 0x00532C54 0x0000000A
_L 0x10532C58 0x00001388
_L 0x10532C5A 0x00001388
_L 0x00532C5C 0x0000001E
_L 0x00532C5E 0x0000001E
_L 0x00532C60 0x0000001E
_L 0x00532C62 0x0000000F
_L 0x00532C89 0x0000FFFF

_C0 バショウ
_L 0x00533028 0x0000000A
_L 0x1053302C 0x00001388
_L 0x1053302E 0x00001388
_L 0x00533030 0x0000001E
_L 0x00533032 0x0000001E
_L 0x00533034 0x0000001E
_L 0x00533036 0x0000000F

_C0 バショク
_L 0x00532D18 0x0000000A
_L 0x10532D1C 0x00001388
_L 0x10532D1E 0x00001388
_L 0x00532D20 0x0000001E
_L 0x00532D22 0x0000001E
_L 0x00532D24 0x0000001E
_L 0x00532D26 0x0000000F
_L 0x00532D4D 0x0000FFFF

_C0 バタイ
_L 0x00532DDC 0x0000000A
_L 0x10532DE0 0x00001388
_L 0x10532DE2 0x00001388
_L 0x10532DE4 0x0000001E
_L 0x10532DE6 0x0000001E
_L 0x10532DE8 0x0000001E
_L 0x10532DEA 0x0000000F
_L 0x10532E11 0x0000FFFF

_C0 バチョウ
_L 0x00532EA0 0x0000000A
_L 0x10532EA4 0x00001388
_L 0x10532EA6 0x00001388
_L 0x00532EA8 0x0000001E
_L 0x00532EAA 0x0000001E
_L 0x00532EAC 0x0000001E
_L 0x00532EAE 0x0000000F
_L 0x00532ED5 0x0000FFFF

_C0 ホウセイ
_L 0x00533BA4 0x0000000A
_L 0x10533BA8 0x00001388
_L 0x10533BAA 0x00001388
_L 0x00533BAC 0x0000001E
_L 0x00533BAE 0x0000001E
_L 0x00533BB0 0x0000001E
_L 0x00533BB2 0x0000000F

_C0 ジョコウ
_L 0x0052E210 0x0000000A
_L 0x1052E214 0x00001388
_L 0x1052E216 0x00001388
_L 0x0052E218 0x0000001E
_L 0x0052E21A 0x0000001E
_L 0x0052E21C 0x0000001E
_L 0x0052E21E 0x0000000F

_C0 ソンセイ
_L 0x00530484 0x0000000A
_L 0x10530488 0x00001388
_L 0x1053048A 0x00001388
_L 0x0053048C 0x0000001E
_L 0x0053048E 0x0000001E
_L 0x00530490 0x0000001E
_L 0x00530492 0x0000000F

_C0 タイシジ
_L 0x00530858 0x0000000A
_L 0x1053085C 0x00001388
_L 0x1053085E 0x00001388
_L 0x00530860 0x0000001E
_L 0x00530862 0x0000001E
_L 0x00530864 0x0000001E
_L 0x00530866 0x0000000F


2ちゃんねる:【PSP】三極姫~三国乱世・覇天の采配~【CWC】


三極姫 ~三国乱世・覇天の采配~ (豪華限定版)三極姫 ~三国乱世・覇天の采配~ (豪華限定版)
販売元:システムソフト・アルファー
(2011-12-22)
販売元:Amazon.co.jp

三極姫 ~三国乱世・覇天の采配~ (通常版)三極姫 ~三国乱世・覇天の采配~ (通常版)
販売元:システムソフト・アルファー
(2011-12-22)
販売元:Amazon.co.jp