psp_kara1PSP壁紙 
「KARA(ウィンターマジック)」公開PSP壁紙 「KARA(ウィンターマジック)」全6種類公開されました。

DLは公開元「しっぽの日記」サイトで!


kara
kara1