imsyaes
 

PSP 「シャイニング ハーツ 」 改造コード(CWC)
_S NPJH-50342
_G SHINING_HEARTS


■所持金最大
_C0 MONEY MAX
_L 0x20E607A8 0x98967F00

■ハート最大
_C0 HEART MAX
_L 0x00E60A25 0x000000E7
_L 0x00E60A26 0x00000003
_L 0x00E60A37 0x000000E7
_L 0x00E60A38 0x00000003
_L 0x00E60A49 0x000000E7
_L 0x00E60A4A 0x00000003
_L 0x00E60A5B 0x000000E7
_L 0x00E60A5C 0x00000003

主人公パッシブ全開
0x00E41381 0x000000FF
0x10E41382 0x0000FFFD
0x20E41384 0xF86FFFFF
0x10E41388 0x00000FC6

パン図鑑全開
0x80E60822 0x000C0001
0x1000FFFF 0x00000000
0x00E60821 0x000000FC
0x00E6083A 0x00000007
0x80E60863 0x00C90001
0x00000005 0x00000000

■アイテム全開
_C0 ITEM ALL
_L 0x80E5FF1E 0x01600001
_L 0x00000063 0x00000000
_L 0x00E6009F 0x00000060
_L 0x00E600A0 0x00000060
_L 0x00E600A1 0x00000060
_L 0x00E60096 0x00000060
_L 0x00E6008A 0x00000060
_L 0x00E6008B 0x00000060

所持しているアイテムを50個にする
_C1 Tool_Bag_Item_50
_L 0x20003F00 0x3C050965
_L 0x20003F04 0x34A5FF1E
_L 0x20003F08 0x1445000D
_L 0x20003F10 0x00008021
_L 0x20003F14 0x00B01021
_L 0x20003F18 0x80430000
_L 0x20003F1C 0x10600003
_L 0x20003F24 0x24030032
_L 0x20003F28 0xA0430000
_L 0x20003F2C 0x2A03015F
_L 0x20003F30 0x1460FFF8
_L 0x20003F34 0x22100001
_L 0x20003F38 0x00051021
_L 0x20003F3C 0x8FB00000
_L 0x20003F40 0x00431021
_L 0x20003F44 0x80450000
_L 0x20003F48 0x0A25D1D3
_L 0x20174744 0x0A200FC0
_L 0x20174748 0x00000000
※貴重品は含まない
※個数を変えたい場合は[_L 0x20003F24 0x240300xx]を変更する
※貴重品以外でも以下のアイテムは含まない(コード行数が増えるので省略)
・黄金の卵
・雪砂糖
・ウルフの毛
・クリスタルエッグsp(青)
・クリスタルエッグsp(黄)
・クリスタルエッグsp(闇)

■全キャラクターレベル最大
_C0 ALL CHARA LEVEL MAX
_L 0x80E415CA 0x000B027F
_L 0x00000063 0x00000000

■エンカウントしない
_C0 NO ENCOUNT
_L 0x00E39C07 0x00000000
_L 0x10E39C08 0x00000000
_L 0x00E39C0A 0x00000000
_L 0xD0000000 0x10008000
_L 0x00E39C0A 0x00000047
※□ボタン押下中移動で即エンカウントとなります。